Kontakt

Lokacija

Institut »Niška Banja«
Stacionar »Radon«

Ul. Srpskih junaka br.2
18205 Niška Banja

Tel: 018/502-170